معرفی واحد آموزش بهداشت

شرح وظايف :

 

 1. نياز سنجي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نياز سنجي سلامت انجام شده در شهرستان
 2. طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي
 3. جلب حمايت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
 4. جلب حمايت و همکاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
 5. ارائه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي مرکز بهداشت و ساير سازمانها
 6. نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت
 7. مشارکت در اجراي برنامه هاي سلامت در شهرستان
 8. نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان
 9. آموزش کارکنان ساير واحدهاي شبکه بهداشت شهرستان در حوزه هاي آموزشي ، ارتباطي و اطلاع رساني
 10. طراحي ، اجرا و ارزيابي بسيجهاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان
 11. ترويج شيوه زندگي سالم در سطح شهرستان
 12. توسعه بانک اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در شبکه بهداشت شهرستان
 13. همکاري در اجراي پژوهشهاي کاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح شهرستان
 14.    همکاري در انتقال مهارتهاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي  

 

خدمات :

الف) ستادي :

 • برگزاري کارگاههاي آموزش سلامت
 • تنظيم برنامه هاي مداخله اي آموزش سلامت با سازمانهاي مختلف بر اساس مصوبات کميته هاي مربوطه و اجرا و ارزشيابي برنامه ها
 • پايش مراکز تابعه در زمينه برنامه هاي آموزش سلامت مطلبق با چک ليست
 • برگزاري کميته علمي و فني براي بررسي رسانه هاي توليد شده توسط همکاران
 • طراحي پمفلت ، تراکت ، استند و ... مطابق نياز سنجي آموزشي و بر اساس درخواست کارشناسان مربوطه
 • ارزشيابي کارگاههاي آموزشي برگزار شده در سطح شبکه
 • مشارکت با واحدهاي ستادي در برپايي همايشها ، سمينارها ، کارگاهها ، نمايشگاهها و ... با توجه به مناسبتهاي بهداشتي
 • تهيه ، اجرا و ثبت نتايج طرحهاي تحقيقاتي در زمينه آموزش سلامت
 • تنظيم قراردادهاي دانشجويي و برنامه ريزي و نظارت بر کارآموزي دانشجويان
 • ثبت به روز آمار آموزش سلامت در بانکهاي اطلاعات آمار
 • بررسي وضع موجود و تنظيم درخواست خريد تجهيزات آموزشي واحدهاي محيطي

 

ب) واحدهاي محيطي

 • برگزاري جلسه نياز سنجي برنامه هاي اموزش بهداشت در هر فصل
 • تنظيم جدول برنامه آموزشي مرکز يا پايگاه
 • برگزاري کلاسهاي آموزشي با توجه به روشهاي آموزش بهداشت مشارکتي مطابق برنامه آموزشي
 • تنظيم برنامه و نظارت بر کار آموزي دانشجويان در فيلد
 • ارائه آموزشهاي چهره به چهره مطابق با نياز مراجعين
 • ارائه رسانه هاي مختلف آموزش سلامت از قبيل توزيع پمفلت ، پوستر ، تراکت و ...

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
115
82
279799
5362
281095
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار