معرفی واحد نظارت بر درمان

خدمات:

-رسيدگي به شکايات کتبي ،تلفني وحضوري از موسسات پزشکي مناطق تحت پوشش

-ارائه دفترچه گواهي فوت به پزشکان متقاضي وواجد شرايط

-امور مربوط به تمديد پروانه موسسات پزشکي مناطق تحت پوشش

-برگزاري کارگاه هاي آموزشي جهت ارتقائ سطح آگاهي وافزايش کيفيت خدمات در بخش خصوصي

  شرح وظايف :

-رسيدگي به شکايات

-بازديد از موسسات پزشکي مناطق تحت پوشش

-ثبت اطللاعات موسسات پزشکي در کا مپيوتر

-برنامه ريزي وثبت اطلاعات مربوط به بازديد ها در نرم افزار اميد

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
19
133
280591
5362
281584
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار