دستورالعمل های واحد درمان

نظارت بر درمان

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (attachments-pccnwgxf.zip)موارد فوری پلمپ موسسات پزشکی1533 Kb
دانلود این فایل (Nآئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf)Nآئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf86 Kb
دانلود این فایل (آآئین نامه تاسيسواٍحذ تزريقات.pdf)آآئین نامه تاسيسواٍحذ تزريقات.pdf190 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه ها.pdf)آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه ها.pdf99 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس درمانگاهها.pdf)آئین نامه تاسیس درمانگاهها.pdf95 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf)آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf86 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی.pdf)آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی.pdf112 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی.pdf)آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی.pdf151 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره خدمات مامائی.pdf)آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره خدمات مامائی.pdf220 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري پزشکی.pdf)آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري پزشکی.pdf117 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه رسیدگی به تخلفات.pdf)آئین نامه رسیدگی به تخلفات.pdf178 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی.pdf)آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی.pdf187 Kb
دانلود این فایل (آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري.pdf)آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري.pdf119 Kb
دانلود این فایل (ائین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی.pdf)ائین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی.pdf2064 Kb
دانلود این فایل (اصلاحیه دستورالعمل لابراتوار پروتز دندانی.pdf)اصلاحیه دستورالعمل لابراتوار پروتز دندانی.pdf200 Kb
دانلود این فایل (تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب.pdf)تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب.pdf234 Kb
دانلود این فایل (دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهی ها.pdf)دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهی ها.pdf148 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرائی خدمات طب سنتی.pdf)دستورالعمل اجرائی خدمات طب سنتی.pdf436 Kb
دانلود این فایل (قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیذنی.pdf)قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیذنی.pdf233 Kb
دانلود این فایل (قوانین تعزیرات حکومتی.pdf)قوانین تعزیرات حکومتی.pdf154 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
34
133
280591
5362
281599
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار