عناوین برنامه واحد دارویی

 1. تعيين و برآورد ميزان نياز دارويي، تجهيزات پزشکي مصرفي و اقلام بهداشتي
 2. تدارک و توزيع دارو بر اساس نياز واقعي شهرستان ( با توجه به گروههاي هدف، بيماريهاي فصلي و شايع منطقه اي، جمعيت تحت پوشش، روند مصرفي، موجودي و ...)
 3. نظارت و پي گيري لازم در خصوص نحوه نگهداري داروها در سطوح مختلف شبکه (با توجه به استانداردها)
 4. نظارت بر عملکرد واحدهاي دارويي در مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه و تهيه پس خوراند لازم براي اصلاح آن.
 5. بررسي روند مصرف اقلام دارويي و جابجايي داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاريخ مصرف آنها
 6. نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و بخش نامه هاي مربوطه.
 7. مشارکت و نظارت بر نحوه تدريس مطالب آموزش دارويي در مراکز.
 8. برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي با توجه به الويت هاي منطقه.
 9. نظارت بر صحت قيمت گذاري نسخ بر اساس آخرين تعرفه هاي ابلاغي.
 10. همکاري با کميته بررسي نسخ به منظور بهينه سازي مصرف دارو در مراکز بهداشتي درماني.
 11. انجام پژوهش هاي کاربردي به منظور بهبود نظام تدارک و توزيع و مصرف اصولي دارو.
 12. تنظيم گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده و ارايه آن به رياست شبکه
 13. جمع آوري و گزارش آمار فعاليتهاي انجام يافته به رياست شبکه.
 14. آموزش نيروهاي انساني جديدالورود

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
115
141
279799
5362
280847
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار