معرفی واحد بیماریها

واحد پیشگیری ومراقبت از بیماریها خدمات نظام مراقبت بیماریها را در جمعیت حدود 5/1 میلیون نفری تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان جنوب تهران در محدوده جغرافیایی 5منطقه شهرداری تهران (مناطق 19،17،16،11،10،)بعلاوه بخش روستایی شهر آفتاب که داری 4 خانه بهداشت می باشد بر عهده دارد.

 

این واحد علاوه بر تحت پوشش داشتن کلیه مراکز بهداشتی ودرمانی،پایگاههای بهداشتی ومشارکتی وخانه های بهداشت تابعه شبکه،با مراکز بهداشتی ودرمانی خصوصی (درمانگاهها) ،بیمارستانهای خصوصی ودولتی،مطبها،آزمایشگاهها، ومراکز فیزیوتراپی واقع در محدوده جغرافیایی تحت پوشش (که تعداد آن در جدول زیر آمده است) در رابطه با بیماریابی ومراقبت بیماریها وواکسیناسیون بزدید به عمل می آورد.

 

مناطق

مراکز

خصوصی

منطقه 10

منطقه 11

منطقه 16

منطقه 17

منطقه 19

جمع

مطب پزشک عمومی

206

120

92

86

104

608

مطب پزشک خصوصی

238

160

86

62

30

576

بیمارستان ها

5

13

4

1

0

23

درمانگاه خصوصی

12

16

10

6

6

50

آزمایشگاه دولتی

1

12

4

5

3

25

آزمایشگاه خصوصی

18

23

13

7

9

70

ارتوپدی

2

5

0

0

0

7

انستیتو پاستور ایران

0

1

0

0

0

1

جمع

482

350

209

167

152

1360

 

 

این واحد شامل یک کارشناس مسئول،5 کارشناس بیماریها ویک کارشناس روانشناسی در واحد ستادی و33 کارشناس در واحد های محیطی می باشد

 

کلیه پزشکان مراکز تابعه از جمله پزشکان مراکز بهداشتی ودرمانی ،مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری، مشاوره ژنتیک، هماهنگ کننده سل مناطق، مشاوره غربالگری ومرکز دیابت وهمچونین همکاران سایر واحد ستادی با این واحد فعالیت ورابطه تنگاتنگی دارند.

 

سیستم زنجیره سرماواحد بیماریهای این شبکه دارای 2 کارشناس زنجیره سرما ویک سرد خانه کاملا مجهز که دیجیتالی می باشد ودر صورتی که دما پایین تر از 2 ویا بالاتر از 8 برسد به کارشناس زنجیره سرما هشدار می دهد


خلاصه فعالیت های این واحد به شرح ذیل می باشد

-         تهیه وتوزیع واکسنهای مورد نیاز کلیه مراکز وپایگاههای دولتی وخصوصی تحت پوشش

-         نظارت بر اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون گروههای هدف ،نظارت بر حفظ زنجیره سرما در کلیه مراحل

-         ثبت ومراقبت عوارض ناخواسته ایمنسازی

-       

 

        اجرای نظام مراقبت بیماریهای مشمول گزارش دهی فوری (تلفنی)


بیماریهای واگیر قابل گزارش فوری:

 

-فلج شل حاد                                   -سرخک

-مننژیت                                             - کزاز نوزادان

-وبا (التور)                                         -مالاریا

-دیفتری                                               - سیاه سرفه

-تب زرد                                               - طاعون

تیفوس                                               - تب راجعه

بوتولیسم                                             - انفلوانرای نوع A

هر نوع حیوان گزیدگی       - سرخجه، سندرم سرخجه مادرزادی

عوارض ناخواسته بعد از ایمن سازی

 

 

بیماریهای غیر واگیر قابل گزارش فوری

 

فنیل کتونوری (PKU)

هایپوتیروئیدی(کم کاری مادرزادی تیروئید

-       

 

 

        اجرای نظام مراقبت بیماریهای مشمول گزارش دهی غیر فوری (کتبی)

بیماریهای واگیر قابل گزارش غیر فوری

سل،تیفوئید،هپاتیت ویرال،موارد HIV+ وایدز، بیماریهای آمیزشی، سالک،کالاآزار،تب مالت، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لپتوسپیروز، پدیکلوز، کچلی وسایر بیماریهای قارچی،گال ،جذام،کزاز بالغین


بیماریهای غیرواگیر قابل گزارش غیر فوری

عقرب گزیدگی،مار گزیدگی،زوجین ناقل ومشکوک نهائی بتا تالاسمی،سرطانها،دیابت وفشار خون ،سوانح وحوادث

بیماریهایی که فقط تعداد موارد آنها پایان هر ماه بایستی گزارش شوند

اسهالها،اورام ملتحمه عفونی، انگلهای روده ای

-         اجرای نظام مراقبت بیماریهای واگیر نظیر برنامه های غربالگری که شامل ثبت و پیگیری موارد مشکوک تا رسیدن به نتیجه قطعی وپیگیری درمان موارد مثبت،مشاوره زوجین ناقل

-         اجرای برنامه های آموزشی برای گروههای مختلف بر اساس نیاز،مناسبتهای بهداشتی،طرحهای کشوری

-         هماهنگی درون بخشی وبین بخشی

-         تنظیم برنامه عملیاتی،اجرای طرح های کشوری ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت نظیر طرح لکه گیری فلج اطفال و واکسیناسیون هپاتیت B

-         تهیه گزارش مبسوط از عملکرد 6 ماهه ویک ساله

-         تنظیم واجرای برنامه عملیاتی سالیانه

-         پیش بینی ،تنظیم واجرای فعالیتهای پیشگیری ومراقبت از بیماریها در زمان بحران

-         پایش مداوم مراکز وپایگاههای بهداشتی و مشارکتی وخانه های بهداشت توسط کارشناسان ستادی

-         تامین نیرو جهت واحدهای محیطی بصورت طرح ویا استخدامی

-         برگزاری جلسات واحد بیماریها به صورت ماهیانه با کلیه پرسنل زیربط

-         کشیک شبانه روزی بصورت حضوری وانکال از طریق خط تلفن Divert

-         بازدید ماهیانه (حداقل 2 بار در ماه) از بیمارستانها، آزمایشگاهها، کلینیکها،درمانگاهها ومطبهای بخش خصوصی توسط نیروی بیماریهای مستقر در مراکز بهداشتی ودرمانی شبکه جنوب تهران

-         تنظیم درخواست اقلام بهداشتی و آزمایشگاهی وداروئی مورد نیاز فعالیتهای واحد

-         گرفتن نمونه خلط بصورت رایگان از کلیه افرادی که سرفه های بیش از 2 هفته دارند

-         گرفتن نمونه التور بصورت رایگان از کلیه افراد بالای 2سال که دچار اسهال حاد آبکی شده اند

-         گرفتن لام مالاریا بصورت رایگان از کلیه افاغنه وایرانی هایی که تب ولرز دارند

-         دادن داروبصورت رایگان به بیماران برای درمان بعضی از بیماریها مانند مالاریا ،سالک،سل، التور،پدیکلوز، انفلوانزا، CCHF

-         دادن داروی برای اطرافیان بیماران به عنوان پروفیلاکسی مانند پروفیلاکسی اطرافیان بیمار مننژیت مننگوکوکی ،پروفیلاکسی زنان باردار در تماس با بیمار انفلوانزا نوع A می باشدو...

-         نمونه گیری های فلج شل حاد ،سرخک،انفلوانزا از بیماران مبتلا، جهت تشخیص قطعی که بصورت رایگان انجام می گیرد

-         درمان کلیه موارد حیوان گزیدگی مانند سگ،گربه،روباه، وپیشگیری افرادی که در مراکز نگهداری حیوانات ،باغ وحش، کار می کنند

-         انجام واکسیناسیون هپاتیت B بصورت رایگان برای اطرافیان بیمار ی که هپاتیت B دارد

-         رساندن پوشش واکسیناسیون کودکان زیر یک سال به میزان 100٪

-         اجرای نظام مراقبت در مراسم ارتحال امام

-         برگزاری آزمون به منظور ارزشیابی سطح علمی پرسنل ذیربط

-         ثبت مستقیم بیماریها در سیستم پورت مرکز مدیریت بیماریها

-         اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

-         تلاش در جهت صرفه جویی بهینه در هزینه ها

-         انجام اقدامات مداخله ای بر حسب مورد

-         ارتباط مستقیم با انستیتو پاستور در جهت ارسال نمونه های کشت خلط وآنتی بیوگرام

-         تجهیز و تعیین یک آزمایشگاه جهت انجام آزمایش نمونه التور ولام مالاریا ونمونه خلط

-         تهیه پمفلت،پوستر و تراکت،گزارش ومقاله در مطبوعات وسایر رسانه ها

-         تهیه مقاله وانجام فعالیتهای پژوهشی

 

 

واکسیناسیون از جمله مهمترین فعالیتهایی است که واحد بیماریها در امر نظارت وهم انجام آن نقش مهمی را بر عهده دارد که این امر منجر به کاهش بسیاری از بیماریها نظیر کزاز،دیفتری،سیاه سرفه، سرخک،فلج اطفال و... شده است لذا جهت آگاهی از نوع واکسنها ،جدول بیماریها وعلائم اختصاری واکسنهاوجدول ایمنسازی کودکان که در ذیل آورده شده است

 

 

بیماری ها وعلائم اختصاری واکسنهای برنامه گسترش ایمن سازی

بیماری

نام واکسن

علائم اختصاری

سل

ب.ث.ژ

BCG

دیفتری،کزاز،سیاه سرفه

سه گانه (ثلاث)

DTP

دیفتری ،کزاز

دوگانه خردسال

DT

دوگانه بزرگسال

Td

فلج اطفال

پولیو خوراکی

OPV

پولیو تزریقی

IPV

سرخک،سرخچه،اوریون

سرخک،سرخچه،اوریون

MMR

کزاز

توکسوئید کزاز

TT

هپاتیت B

هپاتیت B

Hep.B

 

 

   برنامه ایمنسازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیکی کشور

 

سن

نوع واکسن

توضیحات

بدو تولد

ب.ث.ژ-فلج اطفال-هپاتیت B

درکودکان زیر یکسال مقدار واکسن (ب.ث.ژ)05/0میلی لیتر معادل نصف در بالغین است

2 ماهگی

سه گانه-فلج اطفال-هپاتیت B

 

4 ماهگی

سه گانه-فلج اطفال

 

6 ماهگی

سه گانه-فلج اطفال-هپاتیت B

 

12 ماهگی

MMR

این واکسن شامل واکسنهای سرخک،سرخچه،اوریون می باشد

18 ماهگی

سه گانه-فلج اطفال- MMR

 

6 سالگی

سه گانه-فلج اطفال

 

 

 

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
128
82
279799
5362
281108
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار