فرمهای بیماریها

فرم ها

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (-سل-فرم_شماره_9.doc)فرم انتقال/ ارجاع بيمار مبتلا به سل50 Kb
دانلود این فایل (EPI.doc)گزارش ماهيانه بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 48 Kb
دانلود این فایل (needle stick.docx)خلاصه اطلاعات موارد جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنده در پرسنل 13 Kb
دانلود این فایل (Regestertion form -individual level.docx)نظام ثبت اطلاعات در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری230 Kb
دانلود این فایل (Regestertion form -line list.docx)نظام ثبت اطلاعات در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ثبت2327 Kb
دانلود این فایل (Reporting form -3rd level.docx)مجموعه فرم های آماری و گزارش فعالیت های مراکز مشاوره مجموعه377 Kb
دانلود این فایل (Reporting form -Frist level-gidlin.docx)راهنمای تکمیل فرم های گزارش دهی سطح اول (پیشنهاد منبع استخراج مجموعه1173 Kb
دانلود این فایل (Reporting form -Frist level.docx)مجوعه فرم های آماری و گزارش فعالیت های مراکز مشاوره مجموعه 1199 Kb
دانلود این فایل (Reporting form -scond level.docx)فرم های آماری و گزارش فعالیت های مراکز مشاوره مجموعه2174 Kb
دانلود این فایل (ارجاع به متخصص.pdf)فرم ارجاع به متخصص دیابت445 Kb
دانلود این فایل (اسها ل خونی.docx)فرم بررسی انفرادی اسهال خونی28 Kb
دانلود این فایل (تعداد گسترده خلط انجام شده برای بیماریابی.docx) تعداد گسترده خلط انجام شده برای بیماریابی و پیگیری درمان درسه ماهه 12 Kb
دانلود این فایل (ثبت اطلاعات ویزیت.pdf)فزم ثبت اطلاعات ویزیت در واحذهای غیز واگیز244 Kb
دانلود این فایل (جدول شاخصها.docx)جدول شاخص های فصلی بیماریها 29 Kb
دانلود این فایل (درخواست واکسن.doc)فرم درخواست واکسن مرکز بهداشتی/ پایگاه بهداشتی67 Kb
دانلود این فایل (ديفتري لیست خطی.docx) گزارش تلفني موارد محتمل بيماري ديفتري 21 Kb
دانلود این فایل (سرخجه.doc)ليست خطي موارد مشكوك سرخجه 52 Kb
دانلود این فایل (سندرم سرخجه.doc)ليست خطي موارد مشكوك به سرخجه مادرزادي CRS 47 Kb
دانلود این فایل (سیاه سرفه.doc)فرم ارسال نمونه های مشكوك به سياه سرفه370 Kb
دانلود این فایل (فرم 3 عوارض ص 2.jpg)فرم 3 عوارض ص 2.jpg379 Kb
دانلود این فایل (فرم 3 عوارض.jpg)فرم 3 عوارض.jpg337 Kb
دانلود این فایل (فرم 6 جدید.doc)برنامه جامع كنترل بيماريهاي ‍ژنتيك،فرم اعلام وضعيت مراقبت ژنتيك (فرم شماره 6)70 Kb
دانلود این فایل (فرم آمار فصلی نمونه خلط.docx)فرم آمار فصلی نمونه خلط25 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع به آزمایشگاه.pdf)فرم ارجاع به آزمایشگاه.pdf100 Kb
دانلود این فایل (فرم ارجاع هپاتیت.docx)"فرم ارجاع بيماران هپاتيت" (1) 16 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی انفلوانزا.docx)فرم بررسی انفرادی موارد انسانی مشکوک به انفلوانز29 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیک شپش 27 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی اپیدمیولوژیکی التور.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیکی التور26 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی خالی فلج.docx)فرم بررسي موارد فلج شل حاد21 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی طغیانها.docx) بررسی اپیدمیولوژیک طغیان بیماریهای منتقله از غذا17 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی مننژیت.docx)فرم بررسی اپیدمیولوژیک موارد مننژیت32 Kb
دانلود این فایل (فرم بررسی هپاتیت.doc)فرم بررسي موارد هپاتيت هاي ويروسي منتقله از راه خون 59 Kb
دانلود این فایل (فرم بوتولیسم1.docx)فرم بررسی انفرادی بوتولیسم21 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 2عوارض واکسن.pdf)فرم انفرادي گزارشدهی عوارضناشی از واکسیناسیون82 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 3 طغیانها.docx)فرم شماره 3- خلاصه اطلاعات طغیان بیماریهای منتقله از غذا 11 Kb
دانلود این فایل (فرم شماره 4.docx)فرم شماره 4: مراقبت بيماران مبتلا به كم كاري تيروييد نوزادان17 Kb
دانلود این فایل (فرم هاي جمع آوري آمار تست سريع.docx)پروژه ارزیابی تست تشخیصی سریع HIV فرم شماره1تست سریع - فرم ثبت و گزارش دهی موارد147 Kb
دانلود این فایل (فرم گزارش ماهانه قابل پیشگیری با واکسن.docx)فرم گزارش ماهانه قابل پیشگیری با واکسن.docx12 Kb
دانلود این فایل (فرم گزارش هفتگ.doc)گزارش ماهانه موارد بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن92 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی بیماری بوتولیسم.docx)لیست خطی بیماری بوتولیسم25 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی سرخک.doc) ليست خطي موارد مشكوك به سرخک 50 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی سیاه سرفه.docx)فرم گزارش تلفنی بیماری سیاه سرفه- مرکز بهداشت جنوب تهران 15 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی عوارض.doc)ليست خطي موارد عوارض ناشي از واكسيناسيون57 Kb
دانلود این فایل (لیست خطی فلج.docx)ليست خطي موارد فلج شل حاد شهرستان جنوب 15 Kb
دانلود این فایل (پرونده بیماران واحدهای دیابت نهائی - .pdf)پرونده بیماران واحدهای دیابت نهائی - .pdf331 Kb
دانلود این فایل (پرونده غربالگری دیابت و فشارخون نهائی.pdf)پرونده غربالگری دیابت و فشارخون نهائی.pdf210 Kb
دانلود این فایل (کزاز نوزادی.doc) خلاصه اطلاعات بيماري كزاز نوزادان 42 Kb
دانلود این فایل (کزاز.doc) خلاصه اطلاعات بيماري كزاز 42 Kb
دانلود این فایل (کلیه فرمهای دی ماه  91.docx)برنامه جامع ژنتيك اجتماعي، غربالگري نوزادان براي PKU، فرم اعلام نتايج آزمايشات 88 Kb
دانلود این فایل (گزارش عوارض ديابت.pdf)گزارش عوارض ديابت.pdf109 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
60
133
280591
5362
281625
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار