زهرا طالبی توتی


آخرین مدرک تحصیلی: پزشک عمومی-mph سالمندی

سال شروع به کار :1375

سوابق فعالیت های اجرایی:

پزشک مرکز بهداشتی درمانی خاور شهر

مسئول مرکز بهداشتی درمانی قیامدشت

کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده وتغذیه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری

کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران

سوابق فعالیت های پژوهشی:

-مجری طرح بررسی الگوی شیردهی وعوامل موثر بران درکودکان زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری در سال 1385 ودرج مقاله درمجله حیات

-مجری طرح بررسی عوارض حاملگی دربیماران پیوند کلیه ومقایسه آن با گروه کنترل در سال1375

           -مجری طرح بررسی میزان استفاده ازروشهای پیشگیری از بارداری درزنان ایرانی وافغانی مراجعه کننده تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری در         سال1383

            -همکاری در ارائه پایان نامه تاثیردرامد بررضایت زناشویی زنان20-40 ساله شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری در سال 1385  

-همکار ناظر وبازبین طرح کشوریDHS,IMES

-ارائه مقاله بررسی نمایه توده بدنی (BMI) در کارکنان مرد60 -25 سال واحد های تابعه مرکز بهداشت جنوب تهران در سال 1390 به همایش ملی سلامت مردان

-ارائه مقاله بررسی میزان استفاده ازروشهای پیشگیری از بارداری در زنان واجد شرایط همسردار10-49 سال واحدهای تابعه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری به کنگره ملی سلامت خانواده

           -ارائه مقاله "ایجاد پایگاههای سلامت مراقبتهای ادغام یافته سالمندان در کلینیک تامین اجتماعی وکمیته امداد امام خمینی" در اولین جشنواره حاکمیت خدمات بالینی

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
81
185
279799
5362
280672
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار