معرفی واحد بهداشت حرفه ای

شرح وظايف :

1- پيگيري تامين کارشناسان بهداشت حرفه اي مورد نياز جهت اشتغال در مراکز تحت پوشش ونظارت بر عملکرد ايشان  

2- انجام بازرسي هاي مستمر از کارخانجات و واحدهاي تحت پوشش بمنظور شناسايي،ارزيابي و کنترل عوامل زيان آور محيط کار و پيگيري تامين تاسيسات وتسهيلات بهداشتي مناسب

3- پيگيري تشکيل کميته هاي حفاظت فني وبهاشت کاردر کارخانجات مشمول ودريافت وبررسي صورتجلسات و نظارت بر کار کارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در اين واحدها

4- پيگيري انجام معاينات شاغلين کارخانجات و واحدهاي تحت پوشش بمنظور شناسايي و درمان به موقع بيماريهاي ناشي از کار

5- نظارت بر عملکرد شرکت هاي خصوصي ارائه کننده خدمات بهداشت حرفه اي و طب کار به منظور رعايت دستورالعمل ها

6- نظارت بر عملکرد خانه هاي بهداشت کارگري ومراکز بهداشت کار بمنظوررعايت دستورالعملها ودريافت آمار واطلاعات

7- شرکت در برنامه هاي آموزشي وبرگزاري کلاس هاي آموزشي براي کارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در مراکز و صنايع تحت پوشش جهت به روز نمودن اطلاعات

8- همکاري درون بخشي وبرون بخشي جهت اجراي طرح هاي بهداشتي درماني منطقه اي،استاني و ملي

9- اجراي طرح ها و سياست هاي بهداشتي ابلاغي از سوي وزارت متبوع وساير مراجع ذيصلاح در قالب بسته هاي کاري

10- رسيدگي و پاسخ گويي به شکايات و استعلام هاي دريافتي ازمردم ، ادارات و اتحاديه ها

11- پيگيري و دريافت آمار و اطلاعات از مراکز و واحدهاي تحت پوشش، جمع بندي و ارائه به مراجع ذيربط

 

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
100
141
279799
5362
280832
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار