سید عبدالله میر اسماعیلی

مدرک تحصيلي: کارشناس بهداشت حرفه اي

شرح سوابق:

-        کارشناس مسئول بهداشت بهداشت حرفه اي شبکه بهداشت ودرمان خوانسار از 1371 تا 1376

-        کارشناس بهداشت حرفه اي مامور به خدمت در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از 1376 تا 1378

-        مسئول روابط عمومي وامور فرهنگي شبکه بهداشت ودرمان خوانسار با حفظ سمت   از 1378 تا 1386

-        مربي درس بهاشت محيط وحرفه اي آموزشگاه بهورزي خوانسار باحفظ سمت         از 1379 تا 1385

-        عضو هيئت مديره صندوق رفاه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان خوانسار با حفظ سمت از 1382 تا 1386

-        عضو هيئت مديره و مدير عامل تعاوني مسکن کارکنان شبکه بهداشت ودرمان خوانسار از 1384 تا 1386

-        سرپرست مرکز بهداشتي درماني حسن آباد (شهرري )                                             1387

-        کارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شبکه بهداشت ودرمان جنوب تهران                 از   1388

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
119
42
279799
5362
281341
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار