دومين كميته خود مراقبتي سازماني در مركز بهداشت جنوب تهران برگزار ش

واحد آموزش بهداشت مركز بهداشت جنوب تهران دومين كميته خود مراقبتي سازماني را برگزار كرد.

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، اين جلسه به‌منظور ارتقاي سلامت كاركنان اين مركز و افزايش بازدهي و بهره‌وري سازماني روز يكشنبه 19 بهمن 93 با حضور كارشناسان مسئول و كارشناسان ستادي در سالن جلسات ستاد اين مركز برگزار شد.
در اين جلسه اميني، كارشناس مسئول آموزش بهداشت و دبير كميته خود مراقبتي گفت: اين جلسه پيرو برگزاري نخستين كميته خود مراقبتي سازماني براي ارزيابي محيط كار، تعيين موانع اتخاذ رفتارهاي سالم در محيط كار، برنامه‌ريزي به‌منظور اجراي برنامه محيط كار سالم برگزار شد.
وي در ادامه به بيان مراحل خود مراقبتي بر اساس كتاب راهنماي ارتقاي سلامت در محل كار پرداخت و نحوه پاسخ به پرسشنامه‌ها و تكميل زيج خود مراقبتي را آموزش داد.
 توضيح اينكه كتاب راهنماي سفيران سلامت و زيج خود مراقبتي در اختيار حاضرين قرار داده شد.
خبرنگار: نگار ديوبندي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار