برگزاري جلسه ساماندهي ثبت و گزارش دهي نظام مراقبت بيماري‌ها در مركز بهداشت جنوب تهران

 

واحد بيماري‌هاي مركز بهداشت جنوب تهران جلسه ساماندهي ثبت اطلاعات نظام مراقبت در مراكز مجهز به كامپيوتر را برگزار كرد.

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، اين جلسه روز سه‌شنبه 14 بهمن 93 با حضور كارشناسان هماهنگ‌كننده سل مناطق تحت پوشش در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در اين جلسه در خصوص ادغام برنامه انجام غربالگري اچ اي وي در بيماران مسلول، اهميت ثبت آنلاين اطلاعات در سامانه سل، فعاليت‌هاي انجام‌يافته در خصوص تجهيز كامپيوتر در واحد مبارزه با بيماري‌هاي 6 مركز بهداشتي و درماني، شرح وظايف هماهنگ‌كنندگان سل مناطق، توزيع فرم‌ها، بيان نكات ضروري در خصوص نحوه تكميل فرم‌هاي آماري و اطلاعات به‌صورت كامپيوتري و ارسال آن مطالبي بيان شد.
 دكتر گليني مقدم، كارشناس مسئول واحد بيماري‌هاي مركز بهداشت جنوب تهران به راه‌اندازي سامانه آنلاين سل، وجود كامپيوتر در 4 پايگاه سل و تاكيد وزارت متبوع اشاره كرد و گفت: تمامي هماهنگ‌كنندگان سل به‌منظور دستيابي به ثبت تمامي موارد سل بايد به‌صورت آنلاين همكاري داشته باشند.
 وي همچنين بر آشنايي تمامي هماهنگ‌كنندگان سل با نحوه ثبت اطلاعات صفحه اول پرونده بيمار در سامانه تاكيد كرد و افزود: با توجه به تجهيز 6 مركز به كامپيوتر و دسترسي به اينترنت مقرر شد ازاين‌پس آمار و اطلاعات ارسالي به ستاد از واحد مبارزه با بيماري‌هاي مراكز اكبرآباد، ثلاث، دارالشفاء، شهيد احمدي، آيت، فرمانفرماييان، شيخ احمد كافي به‌صورت كامپيوتري و از طريق سلسله‌مراتب اداري صورت پذيرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد به‌منظور ارتقا نظارت و مديريت صحيح داروها ازاين‌پس تمامي مراكز بهداشتي درخواست داروهاي ضد سل خط 1 و 2 خود را طبق فرمي كه بدين منظور تهيه‌شده است به پايگاه‌هاي سل ارائه كنند و داروي موردنياز را دريافت نمايند همچنين مقدار تحويل دارو به مراكز تحت پوشش پس از دريافت فرم درخواست و تائيد هماهنگ‌كنندگان سل مقدور خواهد بود و در پايش ها موردبررسي قرار مي‌گيرد و فايل تمامي فرم‌هاي سل به شكل word به 6 مركز مجهز به كامپيوتر تحويل داده شد.
خانم مريم تقي زاده كارشناس واحد بيماري‌هاي اين مركز در خصوص ضرورت انجام آزمايش رپيد تست براي بيماران مسلول مطالبي را بيان و مراحل انجام تست را به‌صورت تئوري و عملي، نحوه استفاده از نمونه‌هاي كنترل مثبت و منفي براي كنترل كيفي و نحوه تكميل فرم‌ها آموزش داده شد.
فدايي، كارشناس اين واحد در خصوص طراحي و تحويل فايل word بيماري‌هاي زئونوز و مالاريا به كارشناسان مربوطه و بررسي و گزارش فرم‌هاي بيماري‌ها در CD به تفكيك كارشناسان مطالبي را بيان كرد و نحوه ثبت بيماران در فرم‌هاي مربوطه و ارسال از طريق اتوماسيون به همكاران را آموزش داد.
خبرنگار: نگار ديوبندي


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار