كارشناس مسئول واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت جنوب تهران از پايش ملي كشوري حذف اختلالات ناشي از كمبود يد خبر داد

 

: واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت جنوب همزمان با ساير شبكه‌هاي بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران پنجمين پايش ملي كشوري حذف اختلالات ناشي از كمبود يد را آغاز كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، آرزو چراغي، كارشناس مسئول واحد بهبود تغذيه اين مركز گفت: اجراي پنجمين پايش ملي كشوري حذف اختلالات ناشي از كمبود يد از 15 بهمن تا 19 اسفند 93 در مناطق تحت پوشش اين مركز در حال اجرا است.
وي در ادامه هدف كلي اين بررسي را ارزشيابي مقطعي برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد در ايران دانست و به بيان اهداف اختصاصي بررسي شامل تعيين دريافت يد ادرار از طريق ميانه‌ي دفعي ادراري دانش آموزان پايه‌هاي دوم تا چهارم ابتدايي٬ تعيين ميزان يد موجود در نمك‌ها در سطح خانوار٬ تعيين يد موجود در نمك‌ها در سطح توزيع و تعيين ميزان يد موجود در نمك‌ها در سطح توليد پرداخت.
خبرنگار: نگار ديوبندي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار