كارشناس واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت جنوب تهران از آغاز پايش ادواري يد دانش آموزان 8 تا 10 ساله خبر داد

 

تبرايي پايش ادواري يد دانش آموزان را كه به‌صورت سالانه اجرا مي‌شود را مهم دانست.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، انسيه تبرايي، كارشناس واحد بهبود تغذيه اين مركز با اشاره به پايش ادواري يد دانش آموزان 8 تا 10 ساله را به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اپيدميولوژيك كه به‌صورت سالانه  موردبررسي قرار مي‌گيرد گفت: اين پايش به‌منظور اطمينان از مصرف يد كافي دانش آموزان است و به‌نوعي تمامي افراد جامعه در مناطق شهري و روستايي موردبررسي قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: در راستاي اجراي اين برنامه واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت جنوب همزمان با ساير شبكه‌هاي بهداشتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران از 19 بهمن 93 شروع به اجراي اين طرح كرده است.
خبرنگار: نگار ديوبندي


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار