برپايي ايستگاه اطلاع‌رساني خود مراقبتي در برابر استعمال دخانيان و هفته ملي سلامت مردان مركز بهداشت جنوب تهران در راه‌آهن

 

واحد آموزش بهداشت با همكاري واحدهاي بهداشت خانواده، بهداشت محيط و مبارزه با بيماري‌ها مركز بهداشت جنوب تهران غرفه اطلاع‌رساني بسيج خود مراقبتي در برابر استعمال دخانيات و هفته ملي سلامت مردان ايراني را در راه‌آهن برپا كرد.

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، ايستگاه اطلاع‌رساني به مناسبت بسيج خود مراقبتي در برابر استعمال دخانيات به‌ويژه قليان در زنان و هفته ملي سلامت مردان ايراني (سما) روز يكشنبه 3 اسفند 93 در راه‌آهن برپا شد.
در اين غرفه مهندس مسعود گودرزي، كارشناس بهداشت محيط و مهندس منصور سجادي پور كارشناس بيماري‌ها مركز بهداشت جنوب تهران حضور فعال داشتند و بيش از 1000 پمفلت و بروشور زنان و دخانيات رابين مسافران توزيع كرند.
خبرنگار: نگارديوبندي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار