فراخوان واگذاري مديريتي 7 باب پايگاه بهداشتي شهري (مشاركتي – خارج از منطقه حاشيه نشين

 

8 اسفند 1393متقاضيان جهت دريافت اسناد فراخوان واگذاري مديريتي 7 باب پايگاه بهداشتي شهري مي توانند از روز شنبه مورخ 9/12/93 لغايت چهارشنبه مورخ 13/12/93 به گروه مديريت شبكه معاونت بهداشت دانشگاه مراجعه كنند.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه، : توزيع پاكت هاي واگذاري مديريتي  7 باب پايگاه بهداشتي شهري  ( مشاركتي – خارج از منطقه حاشيه نشين  ) از روز شنبه مورخ  9/12/93  آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 ادامه دارد، متقاضيان مي توانند جهت دريافت پاكت هاي فراخوان در روزهاي مذكور به گروه مديريت شبكه معاونت بهداشت دانشگاه مراجعه كنند. جزئيات اين فراخوان به شرح ذيل است:
مجري آگهي : معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران
موضوع فراخوان: واگذاري مديريتي  7  باب پايگاه بهداشتي شهري  ( مشاركتي – خارج از منطقه حاشيه نشين  )
زمان دريافت اسناد فراخوان : از روز شنبه مورخ  9/12/93  لغايت چهارشنبه مورخ 13/12/93 درساعات اداري (15- 8 )
مهلت ارائه و تحويل اسناد فراخوان : از روز شروع توزيع پاكت ها تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/12/93 درساعات اداري (15- 8 ) و در روزهاي كاري ( به جز پنجشنبه و جمعه )
آدرس دريافت و ارسال اسناد فراخوان : خيابان حافظ ، تقاطع جمهوري ، ساختمان وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشكي سابق ، طبقه اول ، اتاق شماره 128 ، گروه مديريت شبكه
واجدين شرايط شركت در فراخوان :
پزشكان عمومي، كارشناسان (مامائي، بهداشت عمومي و خانواده ) - تعاوني‌ها بهداشتي درماني– درمانگاه ها - موسسات و شركت‌هاي بهداشتي درماني
تبصره : حداكثر انتخاب هر متقاضي 1 باب پايگاه مي باشد.
شماره تماس:     8 - 63453323 
جهت مشاهده مناطق قابل واگذاري اينجا كليك كنيد. خبر: مائده خباز


 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار