اجراي پنجمين مرحله جهادي دستهاي مهربان همزمان با روز نيكوكاري در چهار منطقه محروم و حاشيه نشين تهران

14 اسفند 1393

پنجمين مرحله جهادي دستهاي مهربان همزمان با روز نيكوكاري در چهار منطقه محروم و حاشيه نشين تهران اجرا شد.

گالري عكس 1  مركز امام صادق (ع)
گالري عكس 2  مركز امام صادق (ع)
گالري عكس 1 اسلامشهر
گالري عكس 2 اسلامشهر
گالري عكس 3 اسلامشهر
گالري عكس 4 اسلامشهر
گالري عكس 1 شهرري
گالري عكس 2 شهرري
گالري عكس 3 شهرري
گالري عكس 1 معاونت بهداشت
گالري عكس 2  معاونت بهداشت
گالري عكس 3 معاونت بهداشت
بيماران نيازمند به خدمات تخصصي پزشكي روز پنجشنبه 14 اسفند 93 در پنجمين و آخرين مرحله از طرح جهادي دست‌هاي مهربان در سال جاري در مركز بهداشتي درماني امام جعفر صادق (ع) در جنوب تهران، مركز بهداشتي درماني موسي آباد در شبكه بهداشت و درمان اسلامشهر  و دو مركز بهداشتي درماني حسن‌آباد و قلعه‌نو  در شبكه بهداشت درماني ري به صورت رايگان ويزيت شدند.
دكتر آرش رشيديان و دكتر عليپور به ترتيب معاونان بهداشت و درمان دانشگاه با حضور در مركز موسي آباد از نزديك بر روند اجراي اين مرحله از طرح جهادي نظارت و پس از آن به قلعه نو رفتند و از خانه بهداشت ديدن كردند.
خورشيد وسكويي، مدير دفتر پرستاري دانشگاه با حضور در مركز امام صادق(ع) فعاليت هاي پرستاران حاضر در اين طرح را زيرنظر گرفت.
طرح جهادي دست‌هاي مهربان باهدف ارائه خدمات تخصصي در پايان هر فصل در مناطق حاشيه‌اي شهر تهران و با حضور متخصصين، اعضاي هيئت‌علمي و پرستاران دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرا مي‌شود.

پيگيري كامل درمان بيماران ارجاع شده به بيمارستان ها با تلاش پرستاران
خورشيد وسكويي مدير دفتر پرستاري دانشگاه در حاشيه اجراي پنجمين مرحله طرح جهادي دستهاي مهربان در گفت و گو با روابط عمومي دانشگاه با بيان اينكه از اسفند ماه 92 تاكنون پنج مرحله از طرح دست هاي مهربان در دانشگاه علوم پزشكي تهران  اجرا شده است گفت: در همه اين مراحل پرستاران حضور فعال و مستمر داشتند. در مرحله اول كه فقط يك مركز تحت پوشش قرارداده شده بود 15 تن از پرستاران ما همكاري كردندو در مرحله دوم و سوم كه سه مركز در اين طرح مشاركت داشتند 45 پرستار و در مرحله قبل و مرحله پنجم حدود 60 پرستار در تيم هاي مختلف حضور داشتند و پزشكان را در معاينه بيمار همراهي كردند و بيماران را به بيمارستان ارجاع مي  دادند. همچنين در تزريقات و گرفتن نوار قلب، بخيه و پانسمان در موارد ضروري همكاري كردند.
وي افزود: پرستاران ما بعد از تعيين تكليف بيماران در صورتي كه نياز به پيگيري داشته باشند  بيمار را از اين مراكز به بيمارستان هاي دانشگاه ارجاع مي دهند تا در دفاتر پرستاري  فرآيند درمان انجام مي شود. نكته قابل توجه اين است كه بيماري كه به بيمارستان ارجاع مي شود درگير فرآيند نوبت نمي شود و عملا به همكاري كه در بيمارستان معرفي كرديم طبق فرم ارجاع مراجعه مي كندو روند درمانش اعم از جراحي، آنژيوگرافي و...در بيمارستان دنبال مي شود.

كمك به مردم جايگاه بالايي نزد خدا دارد
دكتر محمدرضا قيوم زاده گفت: در پنجمين مرحله طرح جهادي دستهاي مهربان 450 فرم ارجاع در بين 5 مركز بهداشتي درماني منطقه جنوب تهران توزيع شد. 
رييس مركز بهداشت جنوب تهران با بيان اينكه پنجمين مرحله طرح جهادي دستهاي مهربان به طور همزمان با دو شبكه بهداشت درماني ري و اسلامشهر اجرا شد گفت: مركز بهداشت جنوب تهران در چهارمين مرحله طرح جهادي در مركز امام صادق (ع) هشت متخصص حضور داشتند و حدود 350 بيمار ارجاعي را به صورت رايگان ويزيت كردند. در مرحله پنجم اين طرح، علاوه بر متخصصان قبلي، روانپزشك و متخصص جراحي هم اضافه شد و از سه هفته پيش حدود 450 فرم ارجاع در 5 مركز بهداشتي درماني اطراف مركز امام صادق(ع) توزيع كرديم كه فرم ها تكميل شد و بيماران امروز مراجعه كردند و خدمات خود را گرفتند. علاوه بر اين خدمات تزريقات و نوار قلب به صورت رايگان براي كساني كه نياز داشتند انجام شد.
وي با اشاره به اينكه طرح جهادي دستهاي مهربان به عنوان يك طرح مستمر در حال اجراست افزود: اولين مرحله اين طرح در اسفند 92 شروع شد و 5 مرحله از آن گذشته است. هدف اين طرح اين بود كه بتواند دسترسي به خدمات تخصصي را در مناطق حاشيه نشين بهتر كند. اين طرح قطعا مي‌تواند راهگشا باشد و تا حدودي رضايت افرادي را كه دسترسي به خدمات تخصصي پزشكي ندارند را جلب كرده است.
دكتر قيوم زاده در پايان ضمن قدرداني از عوامل اجرايي اين طرح گفت: كمك به مردم جايگاه بالايي در نزد خدا داشته است كه خوشبختانه دراين نوبت، طرح جهادي با روز نيكوكاري متقارن شده است و بايد به فال نيك گرفت.

هدف از اجراي طرح دستهاي مهربان پاسخگويي به نيازهاي مردم مناطق محروم است
دكتر رشيديان با اشاره به اجراي طرح دستهاي مهربان گفت: اين طرح باهدف پاسخگويي به نيازهاي مردم مناطق محروم، دسترسي به خدمات تخصصي درماني و بهبود خدمات درماني انجام مي‌شود. مناطق تحت پوشش اين دانشگاه در بخش‌هاي خصوصي لزوماً زيرساخت‌هاي قدرتمندي ندارد و براي ايجاد شرايط آموزشي شدن منطقه و كسب مسئوليت حمايت مسئولان شهرستان اين طرح مي‌تواند كمك‌كننده باشد.
وي افزود: در اجراي اين طرح پزشكان ما با توجه به روحيه جهادي و خدمت‌رساني كه به مردم محروم دارند بدون دريافت هيچ وجهي حضور دارند كه به همين دليل به‌صورت رايگان خدمات ويزيت ارائه مي‌شود . اين برنامه به‌عنوان يك برنامه جهادي است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران در پاسخ به فرامين مقام معظم رهبري و تأكيد مكرر رئيس‌جمهور به است.
دكتر رشيديان به حضور پرستاران ارشد بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه اشاره كرد و گفت: درواقع پرستاران نيز براي هماهنگي‌هاي بعدي براي ارجاع بيماران به سطوح بالاتر درماني در اين برنامه حاضر هستند. ولي بايد يادآور شويم كه درمجموع اين فعاليت‌ها و خدمات طبق روال و برنامه پيش‌بيني‌شده انجام مي‌شود و به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.
دكتر رشيديان گسترش حضور دانشجويان علاقه مند در اين مرحله از طرح را از جمله نقاط مثبت خواند و افزود: دانشجويان با حضور در دو مركز موسي آباد و قلعه نو ضمن آموزش بهداشت و بيماري هاي مزمن، فشارخون و قند خون مراجعين را نيز اندازه گيري مي كنند.
وي همچنين فرهنگ سازي سيستم ارجاع و سطح بندي خدمات در نظام سلامت را از ديگر اهداف اين طرح خواند و ضمن اشاره به اين كه در صورت نياز بيماران به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه ارجاع مي شوند، افزود: همكاري بيمارستان ها و مسير ارجاع بيماران ما از طريق معاونت درمان و دفتر پرستاري تنظيم مي شود.

خبرنگار: مهدي گلپايگاني
عكس: مائده خباز


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار