بازديد مسئولان پزشكان بدون مرز از مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري زمزم مركز بهداشت جنوب تهران

 

14 اسفند 1393

مسئولان پزشكان بدون مركز به‌منظور گسترش همكاري في‌مابين با مركز بهداشت جنوب تهران از مركز بهداشتي درماني زمزم بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، اين بازديد روز چهارشنبه 29 بهمن 93 با حضور دكتر ايرما دليليان، مسئول پروژه جنوب تهران پزشكان بدون مرز و همكار ايشان شباني، دكتر گليني مقدم كارشناس مسئول واحد بيماري‌ها، جاناني، كارشناس ايدز معاونت بهداشت و تقي زاده كارشناس ايدز مركز بهداشت جنوب تهران حضور داشتند.
اين بازديد باهدف معرفي بيشتر دو مركز، مشاوره بيماري‌هاي رفتاري زمزم و مركز تسهيلات درماني اوليه پزشكان بدون مرز و گسترش همكاري‌هاي في‌مابين برگزار شد.
در ابتدا از واحدهاي مركز مشاوره بازديد و جنتي، مسئول مركز مشاوره زمزم در خصوص خدمات ارائه‌شده به بيماران مطالبي را بيان كرد.
دكتر ايرما گروه هدف خود كه شامل زنان آسيب‌پذير و كودكان زير 15 سال، زنان مصرف‌كننده مواد مخدر و كودكان خياباني عنوان كرد و گفت: رويكرد پزشكان بدون مرز صرفا رويكرد پزشكي نيست و حمايت‌هاي رواني اجتماعي توسط مددكاران نيز تيم پزشكي را حمايت مي‌كنند.
خبرنگار: نگارديوبندي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار