برگزاري كارگاه آموزشي ارتباطات در مركز بهداشت جنوب تهران

 

16 اسفند 1393

واحد آموزش بهداشت مركز بهداشت جنوب تهران كارگاه آموزشي ارتباطات را برگزار كرد.

 

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، اين جلسه روز شنبه 9 اسفند 93 با حضور كارشناسان آموزش بهداشت مراكز بهداشتي درماني، پايگاه‌هاي مشاركتي بهداشتي و دولتي تحت پوشش اين مركز در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در اين جلسه پس از انجام پيش‌آزمون ثابتي، كارشناس آموزش بهداشت مركز بهداشت جنوب تهران در خصوص معناي ارتباط، مراحل يك ارتباط، اجزاي يك فرايند ارتباطي، انواع ارتباط و ويژگي‌هاي ارتباط مطالبي را بيان كرد.
در ادامه اميني، كارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت موضوع ارتباط سلامت را عنوان و در حوزه شناخت مخاطب مطالبي را بيان و رحيمي، كارشناس واحد آموزش بهداشت اين مركز مثال‌هايي در خصوص مبحث ارتباط و ارتباط براي سلامت را بيان كرد.
 همچنين اميني در خصوص شعار هفته سلامت 94 با عنوان امنيت غذايي مباحثي را عنوان كرد و به بررسي نقطه نظرات مسئولان آموزشي در خصوص چك‌ليست پايش عملكرد واحد آموزش بهداشت در مراكز بهداشتي و پايگاه‌هاي مشاركتي پرداخت.
در ادامه صادقيان مهر، كارشناس واحد آموزش بهداشت خلاصه‌اي از نتيجه پايش هاي انجام‌شده از مراكز و پايگاه‌هاي بهداشتي و مشاركتي در سال 93 را گزارش كرد در پايان غفاري، كارشناس اين واحد به بيان ارسال آمار فعاليت‌هاي آموزشي پرداخت.
خبرنگار: نگارديوبندي

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار