برگزاري جلسه فصل زمستان واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت جنوب تهران

 

25 اسفند 1393واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت جنوب تهران جلسه فصل زمستان اين واحد را برگزار كرد.

گالري عكس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، اين جلسه روز شنبه 23 اسفند 93 با حضور كارشناسان بهداشت مدارس مراكز، پايگاه‌هاي دولتي و مشاركتي در سالن جلسات ستاد اين مركز برگزار كرد.
در ابتدا سرابي، كارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس اين مركز ضمن خيرمقدم در مورد نحوه ارسال شاخص مراكز، پايگاه‌هاي دولتي و مشاركتي مطالبي را بيان كرد.
در ادامه دانشيان، كارشناس واحد بهداشت مدارس مركز بهداشت جنوب تهران در خصوص ارسال و انجام مميزي مدارس مروج سلامت، اشكالات در ثبت مميزي‌ها، راهنماي زمان‌بندي ارسال آمار، گزارش فعاليت‌هاي واحد سلامت نوجوانان، جوانان، مدارس، جدول گزارش غربالگري سلامت نوجوانان 6-18 سال، فرم نيازسنجي از كاركنان و جدول گزارش ساليانه حوادث نوجوانان مطالبي را ارائه كرد.
در ادامه شاقلاني، كارشناس واحد بهداشت مدارس اين مركز به بيان نمودار نتايج بازديد از مراكز، پايگاه‌هاي دولتي و مشاركتي نمرات بالا و نمرات پايين پرداخت.
در سال 1394 طبق راهنماي زمان‌بندي ارسال آمار و گزارش فعاليت‌هاي واحد سلامت نوجوانان، جوانان مدارس انجام گيرد، شاخص مركز و پايگاه در پايان سال تحصيلي خرداد امسال گرفته شود و در سال 1394 در پايان زمستان همان سال گرفته و به ستاد ارسال گردد و فرم نيازسنجي آموزشي از كاركنان داده تكميل گرديد ازجمله مصوبات اين جلسه بود.
خبرنگار: نگارديوبندي

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار