غربالگری نوزادان

  

اسامی مراکز غربالگری نوزادان بیماریهای G6PD ، PKU ، TSH

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

تلفن

آدرس

آیت

55825272-55825151

پشت پادگان قلعه مرغی-خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

اکبر آباد

55714154

خ نوابخ محبوب مجاز- نرسیده به خ ناهید- جنب آموزش وپرورش منطقه 10

شهید احمدی

55824030

قلعه مرغی خ زمزم چهار راه صالحی نیا- ک باغ

شیخ احمد کافی

55061138

خ خزانه- خ عباسی- فلکه سوم- جنب میوه وترابار خزانه

فرمانفرمائیان

66928488-66591011

خ آذربایجان- نرسیده به چهار راه رشدیهروبروی بانک ملی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار