اسامی آزمایشگاه محلی سل

اسامی آزمایشگاه محلی سل

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

تلفن

آدرس

آیت

55825272-55825151

پشت پادگان قلعه مرغی-خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

ثلاث

55382813

خ مولوی- ایستگاه تشکیلات مرکز بهداشتی درمانی ثلاث-پ227

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار