طب کار

قوانین مهم کشوری طب کار

ماده 85‌ـ براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه‌اي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي‌شود، براي كلية كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

تبصره 1ـ كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي‌باشند.

 

ماده 92ـ كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همة افراد مذكور پروندة پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند. 

تبصره 1ـ چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند. 

تبصره 2ـ درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تأئيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود. 

 

 

گروه هدف: تمام کارگران شاغل در صنایع تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

همه روزه ساعت 8 تا 13

 

آزمایشات شامل:

1- انجام شنوایی سنجی (ادیومتری)

2-آزمایش خون

3- تعیین وضعیت تنفسی ( اسپیرومتری)

 

مراکر ارائه دهنده خدمات طب کار

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

تلفن

آدرس

آیت

55825272-55825151

پشت پادگان قلعه مرغی-خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

فرمانفرمائیان

66928488-66591011

خ آذربایجان- نرسیده به چهار راه رشدیهروبروی بانک ملی

 


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار