متادون تراپی

مراکز متادون تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

 

ردیف

مرکز

تلفن

مسئول

آدرس

1

شهید امامی ( شوش )

55685960

55685952

دکتر مدرس

میدان راه آهن سر وحدت اسلامی

2

شهید احمدی (زمزم)

55829495

دکتر مدرس

خیابان قلعه مرغی - خیابان باغ

3

ابن سینا

55428030

دکتر آجودانی

خیابان سینا -خیابان خرمشهر

4

نعمت آباد

55841050

دکتر پناهی

جاده ساوه خیابان سهیل

 

 

آدرس مراکز کاهش آسیب تحت پوشش جنوب تهران

 

تلفن

آدرس

DIC نام مراکز

55682080

میدان راه اهن-خیابان بهداری- خیابان شهر داری نبش احمد خواجه دهی پلاک 19

مرکز کاهش آسیب اعتیاد بهروزان

55059513

ترمینال جنوب خیابان عباسی جنب متروی ترمینال کوچه اسفندیاری پلاک 12

مرکز کاهش آسیب اعتیاد ره جویان سلامتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار