اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

 

 

اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

تلفن

آدرس

آیت

55825272-55825151

پشت پادگان قلعه مرغی-خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

فرمانفرمائیان

66928488-66591011

خ آذربایجان- نرسیده به چهار راه رشدیهروبروی بانک ملی

نور سعادت

55624501-55619913

خ وحدت اسلامی- ضلع جنوبی پارک شهر- خ بهشت

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار