دخانیات سالانه 6 میلیون نفر را میکشد که از این تعداد، 600 هزار نفر، غیرسیگار یهایی هستند که به خاطر استنشاق دود دست دوم می میرند.

دخانیات سالانه 6 میلیون نفر را میکشد که از این تعداد، 600 هزار نفر، غیرسیگار یهایی هستند که به خاطر استنشاق دود دست دوم می میرند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار